BHV basiscursus Plus

Afdrukken
PDF

Drie-daagse opleiding tot bedrijfshulpverlener plus.

Deze driedaagse cursus bestaat uit twee dagen eerstehulp (de volledige cursus Eerste Hulp) en een dag brand, ontruiming en communicatie. Wanneer u binnen uw bedrijf te maken heeft met specifieke risico’s is het wellicht beter om voor deze cursus te kiezen. Na afloop ontvangt u zowel een Eerstehulp- als een BHV-certificaat!

Verlenen van eerste hulp (2 dagen):

In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de ABC-benadering. Cursisten leren reanimeren en hoe te handelen bij shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen en oogletsels. Naast de benodigde theorie worden de vaardigheden geoefend en getraind. De tweede dag bestaat uit ziekte -en letsel beoordeling en behandeling en het uitvoeren van diverse scenario's.

Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming (1 dag):

In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

Certificering

Onze cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en voldoen aan alle eisen die de wetgever stelt aan de opleiding van de BHV-er. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van Ascent dat een jaar geldig is. U kunt
uw certificaat verlengen door het volgen van een herhalingscursus.
Alle cursussen worden gegeven conform de richtlijnen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er is geen vooropleiding vereist.

Vrijstelling

Cursisten die in het bezit zijn van een geldig eerstehulp diploma (incl. AED) (FAI, Oranje Kruis, NIBHV, MFA, EFR, NIKTA) kunnen vrijstelling krijgen voor het eerstehulp gedeelte van de cursus. Zij hoeven dan alleen het gedeelte Brand en Ontruiming te volgen.

Een vrijstelling voor het examen Brand en Ontruiming kan worden verleend op grond van:
a. het diploma brandwacht afgegeven door de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van het examenreglement brandwacht van 18 mei 1992, nr. EB92/1236 of die hieraan gelijk zijn gesteld in de Gelijkstellingregeling brandweeropleidingen van 16 juni 1992, nr.EB92/1425,

of
b. het certificaat voor de module repressie op het niveau brandwacht afgegeven door het bestuur van het Nederlands Bureau Brandweerexamens op grond van het examenreglement brandwacht van 18 mei 1992, nr. EB92/1236, vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken,

of
c. het certificaat A, Brandwacht, dat vóór 1 september 1990 afgegeven is door de Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer.

 

Bij twijfel kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Share