Kleine blusmiddelen

Afdrukken
PDF

Hoe groot schat u de kans in dat een BHV-er een beginnende brand kan blussen? In de praktijk zal in veel gevallen de BHV pas na 2 tot 3 minuten na de melding aanwezig zijn. In deze paar minuten kan een beginnende brand zich zo uitgebreid hebben dat de BHV-er er weinig meer mee kan en er direct wordt begonnen met de ontruiming. De kans is groot dat iemand anders binnen het bedrijf op de plek is waar de brand ontstaat en hij of zij zou wel meteen kunnen gaan beginnen met een bluspoging. Ervan uitgaand dat deze medewerker weet wat hij/zij moet doen en hoe het blusmiddel werkt.......

De training kleine blusmiddelen kan hiervoor een uitkomst zijn. In deze korte cursus leren de medewerkers op een vooral praktische wijze wat ze moeten doen bij een beginnende brand, welke blusmiddelen ze ter beschikking hebben en hoe ze deze moeten gebruiken zonder zichzelf in gevaar te brengen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- algemene hulpverleningsregels
- branddriehoek
- soorten brandklassen
- werking aanwezige blusmiddelen
- gebruik aanwezige blusmiddelen

Naar verhouding van het aantal aanwezige blusmiddelen kan de duur variƫren van 1 uur tot een dagdeel.

Voor meer informatie neemt u contact op met een van onze medewerkers.

Share