Preventiemedewerker

Afdrukken
PDF

 

 

De werkgever is verplicht om een van zijn werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf 25 of minder werknemers in dienst, dan mag de werkgever zelf als preventiemedewerker functioneren. In principe bestaat er geen verplichting om de preventiemedewerker op te leiden. Er wordt echter wel geëist dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring dient te beschikken om te preventietaken goed uit te kunnen voeren. Een opleiding kan hierbij helpen.

Taken preventiemedewerker

 

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak (PvA),
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid,
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.
  • Daarnaast kan de preventiemedewerker taken hebben zoals het bijhouden van een (bijna-) ongevallen registratie, het geven en/of organiseren van voorlichting, contactpersoon binnen het bedrijf ten aanzien van gezondheid en organisatie van de arbozorg.
Inhoud
Tijdens de cursus wordt als doel gesteld de medewerker zo op te leiden dat hij/zij op de hoogte is van alle zaken waar de preventiemedewerker tijdens het uitvoeren van zijn taken mee te maken krijgt. Iedere cursus is in de basis gelijk maar omdat iedere preventiemedewerker te maken krijgt met andere risico's zal de cursus zo worden opgezet dat deze aansluit bij de omstandigheden waar hij/zij mee te maken krijgt. Hieronder vallen:
  • Rol van de preventiemedewerker binnen het bedrijf
  • Arbowetgeving en de verplichtingen die daar uit voort komen.
  • Verantwoordelijkheden en taken volgens deze wetgeving en de rol van de OR/PVT daarin
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA)
  • Risico's en maatregelen die van toepassing zijn voor de betreffende preventiemedewerker
  • praktijkopdracht
Duur
Deze opleiding duurt 2 dagen.
Voorkennis
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.
Incompany/maatwerk
Op dit moment wordt deze cursus op aanvraag incompany of op een van onze locaties georganiseerd.

 

 

 

 

Share