Levensreddend Handelen

Afdrukken
PDF

Kernvaardigheden/levensreddende handelingen (Basic Life Support)

Dagelijks bevinden er mensen zich in een lichamelijke toestand die levensbedreigend kan zijn. Weet u wat u moet doen in zo'n geval? Deze basiscursus Eerstehulp geeft de 'first responder' voldoende handvatten om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief op te kunnen treden tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door de gewaarschuwde externe professionele hulpverleningsinstanties.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Rescue Management (situatie beoordelen, gevaar overzien, beschermende middelen, etc.)
  • Alarmeren
  • Eerste beoordeling van het slachtoffer
  • Ademweg vrijmaken, beademen en reanimeren (CPR)
  • Gebruik AED
  • Het stabiliseren van een bewusteloos slachtoffer
  • Het stelpen van ernstige bloedingen
  • Shock behandeling
  • Verplaatsen in noodsituaties

Studie-omvang:

  • Duur: 6 lesuren (1 dag)

Certificering:

Deze cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Europese Reanimatie Raad (ERC) door een daartoe bevoegde docent BLS. Na afloop van de cursus wordt uw competentie beoordeeld. Bij gebleken geschiktheid ontvangt u een certificaat. Dit certificaat is één jaar geldig en dient, om geldig te blijven jaarlijks herhaald te worden. Voor meer informatie zie de bijlage met onze herhalingscursussen.

Voorkennis is niet vereist.

Aanmelden open inschrijving

Hoewel de basiscursus qua eindtermen voldoet aan de minimale eisen die de Arbo-wet stelt aan Eerstehulp onderwijs adviseren wij voor bedrijfshulpverleners de cursus "Eerste Hulp". In deze cursus worden een aantal extra praktische zaken behandeld die in de praktijk veel voor komen. Bovendien is er meer tijd om essentiële vaardigheden intensief te trainen.

Share