Eerste Hulp aan Kinderen

Afdrukken
PDF

Ieder jaar raken een groot aantal kinderen betrokken bij ongevallen. Weet u wat u moet doen als een kind op het hoofd valt, stikt in een speeltje of ernstige brandwonden oploopt? In veel gevallen kan door uw ingrijpen met eenvoudige handelingen verslechtering van de situatie worden voorkomen! Tijdens deze cursus komen de ongevallen die veel bij kinderen voorkomen aan bod. Maar ook aan levensbedreigende situaties en een acuut ziek kind wordt uitvoerig aandacht besteed.

Onderwerpen: 

 • Rescue Management (situatie beoordelen, gevaar overzien, beschermende middelen etc.)
 • Alarmeren
 • Eerste beoordeling van het gewonde of zieke kind (beoordelen vitale functies)
 • Ademweg vrijmaken, beademen en reanimeren (ABC) van een baby, kind en volwassene
 • Gebruik AED
 • Het stabiliseren van een bewusteloos patiëntje
 • Het stelpen van ernstige bloedingen
 • Shock behandeling
 • Verslikking/verstikking
 • Ontwrichting/botbreuken/kneuzingen
 • Vergiftiging
 • Aandoeningen van de ademhaling
 • Aandoeningen van de circulatie
 • Aandoeningen door externe factoren
 • Neurologische aandoeningen
 • Overige aandoeningen en letsels

 Studie-omvang

 •  Duur: 12 lesuren (2 dagen)

 Voorwaarde voor deelname:

Vanwege het tempo is basiskennis van eerstehulpverlening een pré. Zeker als u nog nooit een eerstehulp cursus heeft gevolgd is het raadzaam deze eerst te volgen (cursus Levensreddend Handelen of cursus Eerste Hulp).

Certificering:

Nu met aanvullende NIKTA certificering ook geldig voor gastouders en kinderdagverblijven!

Deze cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), door een daartoe bevoegde docent. Tijdens de cursus wordt uw competentie beoordeeld. Bij gebleken geschiktheid ontvangt u een certificaat van First Aid International. Dit certificaat is één jaar geldig en dient jaarlijks herhaald te worden. Voor meer informatie zie onze herhalingscursussen. Indien u op zoek bent naar een certificering die voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan gastouders, kunt u extra gecertificeerd worden via NIKTA.

Werkt u beroepsmatig met kinderen?

Volg dan eerst de cursus Eerste Hulp (2 dagen). Conform wettelijke eisen kinderdagverblijven/naschoolse-opvang, Wet Hygiëne en Veiligheid Badgelegenheden en Zwembadinrichtingen, etc.

                            

          

Share