Eerstehulp opleidingen Toezichthouders Publieke domein

Afdrukken
PDF

faitoezicht

Goed nieuws! Het lesmateriaal van First Aid International is nu erkend door exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).

Wie is ExTH?

Toezichthouders die optreden in het publieke domein hebben een verantwoordelijke taak. De uitvoering van hun werk en de verantwoordelijkheid die de maatschappij vraagt, stellen hoge eisen aan deze beroepsbeoefenaren.

Brancheorganisatie Publieke Veiligheid heeft er groot belang bij dat toezichts- en handhavingsactiviteiten het vertrouwen hebben van overheid, politie en publiek. Op hun initiatief is in samenwerking met de Politieonderwijsraad, Politieacademie, ROC’s, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Justitie, VNG en de VEXPAN de exameninstelling ExTH opgericht.

De opdracht van ExTH (Exameninstelling Toezicht en Handhaving) is het op éénduidige wijze vaststellen of kandidaten over de noodzakelijke kennis en beroepsvaardigheden beschikken, die nodig zijn om in het werkveld naar tevredenheid van burgers en opdrachtgevers te kunnen functioneren.

ExTH examineert voor Medewerker Toezicht & Veiligheid (MTV) en Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV). Daarnaast examineert zij ook Boa’s in het kader van de Boa basisbekwaamheid en de Permanente Her- en Bijscholing. Dit doet zij in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die de regie op de inhoud en de uitvoering van de examens voor buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) heeft overgedragen aan de Stichting ExTH.

ExTH treedt op als examenleverancier. Zij laat de producten inspecteren door de Onderwijsinspectie, zodat de afnemers van de examens van ExTH wat betreft de beroepsvereisten, daarmee de waarborgen hebben.

Belangen
Voor organisaties die voor veiligheid zorgen in het publieke domein dient ExTH verschillende belangen:

  • De stadstoezichtorganisaties hebben er belang bij dat hun medewerkers de gewenste beroepscompetenties bezitten. Competente beroepsbeoefenaren handelen op een voorspelbare wijze in de openbare ruimte. Dat geeft het publiek de veiligheid waar ze recht op heeft.
  • Hulpverleningsorganisaties hebben belang bij gediplomeerde toezichthouders en handhavers, omdat dit het vertrouwen vergroot in het adequaat handelen van hun medewerkers.
  • Werkgevers kunnen op eenvoudige manier aantonen dat hun gediplomeerde medewerkers over voldoende kennis, vaardigheden en competenties beschikken voor hun verantwoordelijke taak.
  • De politie weet dat toezichthouders en handhavers adequaat geschoold zijn voor hun taak en betrouwbare ‘collega’s’ zijn in de publieke ruimte.

Cursussen

First Aid International wordt dus erkend! Er zijn 2 cursussen die we in deze context kunnen aanbieden:

Share