Maatwerk / Incompany

Afdrukken
PDF

Maatwerk


Voor groepen, bedrijven en instellingen is het mogelijk een cursus te organiseren waarbij we de specifieke risico’s,
waar u mee te maken kan krijgen, als uitgangspunt nemen.

Enkele voorbeelden:

 • Zeilsport
 • Zwembaden
 • Werken met bepaalde chemicalien of andere risicovolle producten
 • Werken op hoogte of in besloten ruimtes
 • Beroepschauffeurs (bus, vrachtwagen, taxi, rijinstructeurs)
 • Zorginstellingen
 • Reisorganisaties
 • Politie, Brandweer en reddingsdiensten
 • Maatgevende factoren die voortvloeien uit een (bedrijfs-) RIE.

Ook kunnen we specifieke onderwerpen als uitgangspunt nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Hoog energetisch letsel; verkeersongevallen, vallen van hoogte (o.a. omgaan met nek- en wervel letsel)
 • Waterongevallen
 • Werken met specifieke uitrusting: brancards, spine splints, Evac Chair

Het afstemmen van de cursus op specifieke risico’s zorgt er voor dat u goed bent voorbereid op noodsituaties. Bovendien
maken we effectief gebruik van de beschikbare tijd: veilig en efficiënt!

Maatwerktraining heeft daarnaast een groot aantal bijkomende voordelen:

 • We kunnen de cursus aanpassen aan de specifieke belevingswereld van de deelnemer (praktijkvoorbeelden en scenario’s die aansluiten bij de realiteit).
 • Afstemming van (nood-)procedures
 • In te passen als onderdeel in een groter geheel (bijvoorbeeld een beroepsopleiding)
 • Kan gegeven worden op iedere geschikte locatie
 • De deelnemers leren elkaar op een andere manier kennen (bijdrage aan groepsprocessen)
 • Gezamenlijk evalueren van incidenten die hebben plaats gevonden

Maatwerk is niet alleen interessant voor bedrijven en instellingen. Met regelmaat organiseren wij specifieke trainingen voor verenigingen en vriendenclubs.
Graag kijken we samen met u hoe we de cursus optimaal kunnen vormgeven.

Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via het contact formulier.

Incompany

Vrijwel alle cursusen kunnen ook worden georganiseerd op een door u zelf te kiezen lokatie. Bijvoorbeeld op uw bedrijf, school of buurthuis. Daarbij worden wel eisen gesteld aan de lokatie. Een incompany cursus is ideaal voor instellingen, verenigingen, stichtingen en bedrijven, omdat we de opleiding kunnen afstemmen op uw specifieke situatie.

Share