Zuurstof toedienen bij (water)ongevallen

Afdrukken
PDF

In de professionele hulpverlening worden de meeste mensen na een ongeval geholpen met het inademen van 100% zuurstof. In de eerstehulp verlening wordt het vaak bij waterongevallen al ingezet. Indien er in afwachting op deskundige hulp al wordt begonnen met het verlenen van eerste hulp, waaronder het toedienen van zuurstof, vergroot dit de kans op sneller herstel en zelfs de overlevingskansen van het slachtoffer.

De cursus, DAN Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een cursus bedoeld om medewerkers op te leiden in het herkennen van mogelijke watergerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten. Het doel van deze cursus is om mensen te trainen en op te leiden in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij bijvoorbeeld verdenking van een onderdompeling-incident (bijna-verdrinking). De cursus is praktisch ingesteld en tevens worden de reanimatievaardigheden herhaald.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• De rol en de functie van het hartvaat- en het ademhalingssysteem in het menselijke lichaam;
• De voordelen voor het slachtoffer van zuurstof eerste hulp;
• De montage en het gebruik van de zuurstofset;
• Het beademen en reanimeren met één hulpverlener;
• De indicaties voor eerste hulp met zuurstof;
• De eerste hulp aan een niet-ademend slachtoffer;
• De eerste hulp aan een ademend slachtoffer;
• De eerste hulp aan een slachtoffer dat tijdens de hulpverlening stopt met ademen.

Studie-omvang:
Duur: 4 uur

Voorkennis:
- Geldig certificaat Levensreddend Handelen, reanimatie of Eerste Hulp.
- minimale leeftijd van 15 jaar

Voor wie:
Deze opleiding is gericht op professionals in de (water)sport en hulpverleners. Denk daarbij vooral aan zwembadpersoneel, reddingsbrigades, strandwachten, etc. maar ook aan activiteitenbegeleiders in en rondom water.

De aard en omvang van deze cursus beperkt zich tot het trainen in het verlenen zuurstof eerste hulp bij (water)ongevallen. Deze cursus voorziet niet in het geven van zuurstof eerste hulp bij decompressie-ongevallen en longoverdrukverwondingen tijdens duiken met SCUBA-apparatuur of duikreddingen.

Share