Verloop van inschrijving

Afdrukken
PDF

Inschrijven is mogelijk via Online inschrijven.

Daarna is uw aanmelding definitief. Op het moment dat er zich voldoende deelnemers hebben aangemeld ontvangt u van ons een uitnodiging, een factuur en de benodigde cursusinformatie. Ascent behoudt zich het recht voor een cursus, zonder schadeloosstelling, te annuleren als er zich te weinig deelnemers hebben aangemeld voor de betreffende activiteit. U wordt daarover uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de activiteit geïnformeerd. Uiteraard bent u in dat geval geen kosten verschuldigd.

Het cursusbedrag moet vóór de cursusdatum zijn voldaan. Degene die deze overeenkomst namens of ten behoeve van iemand anders aangaat (bijvoorbeeld een contactpersoon van een organisatie of bedrijf) is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

 

 

 

Share