Certificering en Kwaliteit

Afdrukken
PDF

altNEN-EN-ISO 9001:2008

Ascent streeft naar optimale kwaliteit, professionaliteit en veiligheid. Hierin worden geen concessies gedaan. Klant tevredenheid is enorm belangrijk. Daarom heeft Ascent gekozen om het NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat te behalen. NEN-EN-ISO 9001:2008 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die Ascent kan gebruiken om klanttevredenheid te verhogen, door te voldoen aan de eisen en aan wet- en regelgeving. Hierdoor zijn wij in staat om continu de kwaliteit van onze produkten en diensten te beoordelen, en daarmee indien nodig tijdig het gehele proces bij te sturen.

Het kwaliteitssysteem is niet alleen op borging gericht, maar vooral ook op verbetering. Wij willen onze organisatie en de dienstverlening voortdurend verbeteren.

Ascent Safety heeft een kwaliteitssysteem dat door TuV NEN-EN-ISO 9001:2008 is gecertificeerd.

altFirst Aid International

De missie van First Aid International is om aantrekkelijk, kwalitatief hoogstaand en voordelig Eerste Hulp onderwijs voor een zo’n groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Wij zijn ervan overtuigd dat het vertrouwen in eigen kennis en vaardigheden de sleutel vormt voor een succcesvolle hulpverlening. In onze overtuiging vormt het lesprogramma van First Aid International de weg naar gedegen, kwalitatief hoogstaand en drempelverlagende eerstehulp trainingen.

Share