Missie

Afdrukken
PDF

De missie van Ascent Safety is het overdragen van kennis en het leveren van specialistische materialen op het gebied van totaaloplossingen voor veilig werken, redden en medische hulpverlening waarbij hoogteverschillen een rol spelen.

Om deze missie te vervullen voert Ascent Safety taken uit op drie gebieden:

Advisering

Vanuit een risicomanagement concept wordt een totaaloplossing ontwikkeld die niet alleen het leveren van specialistische uitrusting omvat, maar ook risico inventarisatie, veiligheids- en reddingsprocedures, opleidingen en keuringen.

Opleidingen en Training

Ascent Safety is uitsluitend een opleidings –en trainings organisatie die geen uitvoerend werk ambieert. De organisatie is gestoeld op specialisme.

Uitrusting

Als kenniscentrum wordt onafhankelijk advies op het gebied van specialistische uitrusting en materialen nagestreefd op het gebied van onder andere persoonlijke beschermingsmaterialen en reddings-equipment.

Share